Book List

S.No. Name Author Publisher Language
1 Saundraya ki nadi Narmada  Shri Amrit Lal Vegad M.P . Hindi Granth Academy  Hindi
2 Amritasaya Narmada  Shri Amrit Lal Vegad M.P . Hindi Granth Academy  Hindi
3 Teere-Teere Narmada Shri Amrit Lal Vegad M.P . Hindi Granth Academy  Hindi
4 Narmada Tum Kitni Sundar Ho  Shri Amrit Lal Vegad Shri Amritlal Vegad, Jabalpur  Hindi
5 Narmada Samagra  Shri Anil Madhav Dave  Prabhat Publication, Delhi  Hindi
6 Jungle Rahe Taki Narmada Bahe  Shri Pankaj Shrivastav Narmada Sanrakshan Pehal, Indore Hindi
7 Atha Nadi Katha  Shri Harekrishna Devsare Kitaab Ghar, Delhi  Hindi
8 The Narmada River of  Beauty  Shri Amrit Lal Vegad  Shri Amritlal Vegad, Jabalpur  English
9 The Narmada River of Joy  Shri Amrit Lal Vegad Shri Amritlal Vegad, Jabalpur  English
10 Narmada Har-Har Narmade Shri Suhas Limay  Gondi Public Trust, Mandla Hindi
11 Narmada Parikrama  Pandit Ramprasad Pathak  Gondi Public Trust, Mandla Hindi
12 Sanskrati-  Satrotasivni Narmada Dr. Ayodhya Prasad Dwevidi  Gondi Public Trust, Mandla Hindi
13 Narmada ki Dhara Se  Shri Shiv Kumar Tiwari, M.P . Hindi Granth Academy  Hindi
Shri Govind Prasad Mishra 
14 Aur Pani Utar Gaya  Shri K.S. Tiwari Rajkamal Publication, Allahabad  Hindi